39
39
Theo loại văn bản: Đầu tư Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 39  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1086/UBND09/06/2023UBND Huyện Lộc Hàvv xin ý kiến Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà


59/TTr-UBND09/06/2023UBND Huyện Lộc HàThẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thương mại, dịch vụ và đất ở vùng Bình Hà, Yên Thọ, xã Hộ Độ, tỷ lệ 1/500


58/TTr-UBND09/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ - dự toán lập Quy hoạch mở rộng Quảng trường Mai Hắc Đế, huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/5001078/UBND09/06/2023UBND Huyện Lộc HàV/v xin chấp thuận bổ sung hạng mục tư vấn trong cơ cấu dự toán công trình Đường giao thông từ vùng Le Ve Cửa Trẹm đến vùng Cồn Trửa và Bãi rác xã Hồng Lộc


1077/UBND09/06/2023UBND Huyện Lộc HàCho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong ao đất lót bạt” tại xã Mai Phụ của HTX nuôi trồng thuỷ sản Hùng Thuận

1056/UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc Hàbáo cáo cung cấp thông tin và hồ sơ các dự án đầu tư công do cấp tỉnh quyết định đầu tư56/TTr-UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết mở rộng Quảng trường Mai Hắc Đế, huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/500


1062/UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc HàGia hạn thời gian báo cáo lấy ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong ao đất lót bạt” tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận


1055/UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc HàCho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại kinh tế nông nghiệp tổng hợp Tiến Đạt, tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà của Hợp tác xã nuôi trồng tổng hợp Tiến Đạt2427/QĐ-UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc Hàphê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng kênh tiêu Vĩnh Phong, Yên Thọ xã Hộ Độ


1018/UBND05/06/2023UBND Huyện Lộc HàGia hạn thời gian báo cáo lấy ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại kinh tế nông nghiệp tổng hợp Tiến Đạt, tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà của Hợp tác xã nuôi trồng tổng hợp Tiến Đạt
989/UBND01/06/2023UBND Huyện Lộc Hà(BẢN GỬI LẠI) Giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Đường giao thông liên xã thị trấn Lộc Hà - xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà1000/UBND01/06/2023UBND Huyện Lộc HàBáo cáo kết quả rà soát các nội dung đầu tư xây dựng mới, mua sắm thiết bị và chuyển giao công nghệ mới, trang thiết bị mới của cơ sở có đề xuất hỗ trợ nhà xưởng theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh
993/UBND01/06/2023UBND Huyện Lộc HàLấy ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nuôi trồng tổng hợp tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà của Hợp tác xã nuôi trồng tổng hợp Thịnh Đạt984/UBND31/05/2023UBND Huyện Lộc HàGóp ý dự thảo báo cáo tình hình KTXH và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023

44/HĐND31/05/2023UBND Huyện Lộc Hàv.v đầu tư kinh phí xây dựng nhà đa năng và hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Văn Trối964/UBND29/05/2023UBND Huyện Lộc HàV/v báo cáo làm rõ nội dung kiến nghị gia hạn tiến độ thi công gói thầu 01.XL thuộc dự án đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độnối với Tỉnh lộ 9

42/HĐND26/05/2023UBND Huyện Lộc HàBáo cáo kết quả khảo sát dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 đã được HĐND huyện ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư124/BC-UBND25/05/2023UBND Huyện Lộc HàTình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023


264/TB-UBND25/05/2023UBND Huyện Lộc HàThông báo họp trực tuyến công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư


193/TTr-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàThẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Huyện lộ ĐH.116, đoạn Mai Phụ - Ích Hậu, huyện Lộc Hà


2374/UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàCho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng Bến thủy chợ Trại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà


6816/QĐ-UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản


6817/QĐ-UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản


6822/QĐ-UBND30/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.2368/UBND29/12/2022UBND Huyện Lộc HàV/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư Nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà; tỷ lệ 1/2000

76/NQ-HĐND28/12/2022UBND Huyện Lộc HàNghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023


2359/UBND28/12/2022UBND Huyện Lộc HàV/v báo cáo quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, phát triển quỹ đất hai bên quốc lộ, tỉnh lộ (Quý IV)

81/NQ-HĐND28/12/2022UBND Huyện Lộc HàNghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục, mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025


2346/UBND27/12/2022UBND Huyện Lộc HàGia hạn thời gian báo cáo thẩm định dự án Đầu tư xây dựng Bến thuỷ Chợ Trại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà