26
26
Theo loại văn bản: Chương trình công tác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 26  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

9/CTR-UBND05/09/2023UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 9

8/CTR-UBND08/08/2023Phòng Thanh traChương trình công tác tháng 8

7/CTR-UBND04/07/2023UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 7

6/CTR-UBND06/06/2023UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023


5/CTR-UBND08/05/2023UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023


4/CTR-UBND06/04/2023UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023


6/CTR-UBND06/12/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022 (bản gửi lại)

11/CTR-UBND08/11/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022


5/CTR-UBND06/10/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022


4/CTR-UBND08/09/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022


3/CTR-UBND01/08/2022UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 8

7/CTR-UBND04/07/2022UBND Huyện Lộc Hàchương trình công tác tháng 7/2022


5/CTR-UBND02/06/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022


2/CTR-UBND10/05/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

4/CTR-UBND19/04/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022


3/CTR-UBND10/03/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022


2/CTR-UBND11/02/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022

1/CTr11/01/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢPGiữa Uỷ ban nhân dân huyện với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2022


1/CTR-UBND07/01/2022UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2022


10/CTr08/12/2021UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 12 năm 2021


6/CTR-UBND11/11/2021UBND Huyện Lộc HàCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021


5/CTR-UBND05/10/2021UBND Huyện Lộc Hà(bản gửi lại, nhờ các đơn vị nhận lại bản này) CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021


4/CTR-UBND08/09/2021UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 9

9/CTr03/08/2021UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 8

3/CTR-UBND05/07/2021UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 7


8/CTr04/06/2021UBND Huyện Lộc HàChương trình công tác tháng 6