40
40
Theo loại văn bản: Tài chính- Ngân sách Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 40  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


1073/UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán NSĐP


1060/UBND08/06/2023UBND Huyện Lộc HàV/v góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương


2402/QĐ-UBND05/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (UB Mặt trận)


2415/QĐ-UBND05/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Hội khuyến học)

2414/QĐ-UBND05/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023


2409/QĐ-UBND05/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Hội người cao tuổi)


2405/QĐ-UBND05/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Khối sự nghiệp)


294/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Thạch Mỹ


293/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Thạch Châu


292/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - thị trấn Lộc Hà


291/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Mai Phụ


290/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Ích Hậu


288/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Phù Lưu


289/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Hộ Độ


287/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Hồng Lộc


286/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Thịnh Lộc


285/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Tân Lộc


284/TB-UBND02/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Bình An


2316/QĐ-UBND01/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Văn phòng)


283/TB-UBND01/06/2023UBND Huyện Lộc HàVề việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Thạch Kim


6900/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (TH Tân Lộc)


6902/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (THCS Hồng Tân)


6903/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (THCS Bình An Thịnh)


6904/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (THCS Mỹ Châu)


6905/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (THCS Thụ Hậu)


6908/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (THCS Thị trấn)


6933/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho xã Thạch Kim


6934/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho thị trấn Lộc Hà


6935/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho xã Thạch Mỹ


6936/QĐ-UBND31/12/2022UBND Huyện Lộc HàVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho xã Thạch Châu